Projekt

Lars Carlsson - Konstruktionsritning

”Vi har upplevt ett bra samarbete med snabb feedback på konstruktionsfrågor och justeringar. Eventuella frågetecken kring lösningar har kunnat förtydligas antingen via e-post eller telefonsamtal. Som förstagångsbyggare hade än fler mått för kontrollmätningar på ritningarna kunnat underlätta arbetet initialt men det löstes med god feedback.”

Lars Carlsson